Bikram FAQ

Var du medlem hos Bikram, da Senses overtog studiet d. 1. august 2018, så sidder du måske med spørgsmål du ønsker at få besvaret. Her under har vi samlet spørgsmål og svar.

Hvad er mit medlemsnummer?
Du har modtaget en mail d. 17. oktober med dit nye medlemsnummer og kode.
Den er sendt til den mailadresse du har oplyst til Bikram Yoga Copenhagen.

Jeg har ikke modtaget en mail med mine oplysninger – hvad gør jeg?
Har du ikke modtaget mailen? Kig efter den i dit spamfilter. Er den ikke der, så skriv til os på bikram@senses.dk

Hvordan logger jeg ind?
Du logger ind via ‘mit Senses’ på www.senses.dk.

Hvordan tilknytter jeg et betalingskort?
Via den mail du modtog d. 17. oktober er der et link du skal følge for at opdatere dine kortoplysninger.
Du kan også logge ind via ‘mit Senses’ på www.senses.dk – og under ‘profil’ kan du tilknytte dine kortoplysninger.

Hvornår bliver jeg trukket første gang?
Du bliver trukket fra dit medlemskort d. 1. november 2018 og fremover hver den første i måneden.

Hvad hvis jeg allerede har betalt for en hel måned f.eks. d. 12 oktober?
Du skal stadig tilknytte dit betalingskort inden 1/11. Du vil d. 1/11 kun betale fra 12/11-30/11, som er den periode af november måned, du ikke allerede har betalt.

Hvornår udløber de klip jeg havde hos Bikram?
De udløber efter de gældende regler du havde hos Bikram. Du kan se udløbsdato ved at logge ind med dit medlemsnummer og kode på www.senses.dk via ‘mit Senses’. Se dato under fanen ‘medlemskab’.

Kan mit medlemskab bruges i alle Senses studier?
Hvis du har et ‘ubegrænset træning’ løbende medlemskab til fuld pris hos Bikram, så kan du træne i alle Senses’ studier. Har du et klippekort købt til fuld pris efter 1/8 2018, kan du bruge alle Senses’ studier.

Hvad gælder mit medlemskab til?
Har du et medlemskab eller klippekort købt til kampagne-pris/tilbud, kan det fortsat bruges i Bikram studiet på Nørrebro.
Hvis du har et ‘ubegrænset træning’ løbende medlemskab til fuld pris hos Bikram, så kan du træne i alle Senses’ studier. Har du et klippekort købt til fuld pris efter 1/8 2018, kan du bruge alle Senses’ studier.

Jeg er medlem begge steder – hvad gør jeg så?
Har du et løbende medlemskab begge steder? Så skriv til bikram@senses.dk, så vi kan hjælpe dig med at afslutte det ene. Skriv hvilket du ønsker at afslutte. Har du klippekort, så refunderes dine klip ikke, men du kan bruge dem i de studier der er købt adgang til. Når alle dine klip er opbrugt kan du vælge hvilken slags medlemskab/klippekort du så vil have.

Kan jeg stadig dele mine 50 klip med en ven?
50 klips klippekort købt før 1/8 2018 kan stadig deles. Skriv en mail til bikram@senses.dk for at oplyse navn og stamdata på personen du skal dele med, så Senses kan oprette en profil til vedkommende.

Kan jeg booke via mobiltelefon?
Ja, vi har en app til både Android (Google Play) og iPhone (App Store).

Jeg har købt et medlemskab med håndklædeservice. Kan jeg få det i andre studier?
Nej, din håndklædeservice gælder kun når du træner i Bikram studiet.

Hvad er DIBS og hvorfor?
DIBS er en betalingsservice som knyttes op på et betalingskort og altså ikke på et kontonummer. En DIBS trækning falder altid den første i en måned. Du skal derfor sørge for at have tilknyttet et aktivt betalingskort. Du kan altid ændre dit betalinsgkort via www.senses.dk ‘mit Senses’.

Hvornår skal jeg senest afmelde en klasse?
Læs her Senses’ medlemsvilkår

Hvad hvis jeg ikke møder op på en tilmeldt klasse?
Læs her Senses’ medlemsvilkår

Hvordan opsiger jeg mit medlemskab?
Læs her Senses’ medlemsvilkår

What is my membership number?
You have received an email on the 17th of october with your new membership number and password. It has been emailed to the email address you have provided Bikram Yoga Copenhagen upon registration.

I have not received an email with my information – what do I do?
Have you not received the email? Please check your junk folder. If you are still unable to find the email, please write us at bikram@senses.dk

How do I log in?
You log in through ‘mit Senses’ on www.senses.dk.

How do I link a payment card?
Please follow the link in the email you received on the 17th of october to update your payment information. Further, you can log in to ‘mit Senses’ at www.senses.dk and update your payment information under ‘profile’.

When will I be charged the first time?
You will be charged on the 1st of November 2018, and onwards the 1st of each month.

What if I already pay for an entire month on fx the 12th of October?
You still have to link your payment card before the 1st of November. On the 1st of November you will only have to pay for the period of 12/11-30/11, which is the part of November you have yet to pay.

When will my clips from Bikram expire?
Your clips from Bikram will expire according to the applicable rules of Bikram. You can see the expiry date through ‘mit Senses’ by logging in on www.senses.dk with your membership number and password. The date is visible under the tab ‘membership’.

Can I use my membership in all of Senses’ studios?
If you have a full price “unlimited training” continuous membership at Bikram, you will be able to train in all of Senses’ studios. If you have bought a clip card at full price after the 1st of August 2018, you will be able to use all of Senses’ studios.

Where can I use my membership?
If you have bought a membership or clip card at campaign price/offer, you will still be able to use it in the Bikram studio at Nørrebro.
If you have a full price “unlimited training” continuous membership at Bikram, you will be able to train in all of Senses’ studios. If you have bought a clip card at full price after the 1st of August 2018, you will be able to use all of Senses’ studios.

I am a member of both places – what do I do?
If you have a continuous membership both places, please write bikram@senses.dk and we will help you terminate one of them. Tell us which one you wish to terminate.
If you have a clip card, you clips will not be returned, however you will be able to use them in the studios of which you have paid to access. When all of your clips have been used, you will be able to choose the type of membership you desire.

Will I still be able to share my 50 clips with a friend?
If you have bought a clip card with 50 clips before the 1st of August 2018, you will still be able to share them. Please write bikram@senses.dk with the name and personal information of the person you will be sharing it with, in order for Senses to create a profile for the person in question.

Can I book through my phone?
Yes, we have an app for Android (Google Play) and iPhone (App Store).

I have purchased a membership with towel service – is this available in other studios?
No, your towel service is only applicable when you train in the Bikram studio.

What is DIBS and why?
DIBS is a payment service which is linked to a payment card rather than a bank account. A DIBS withdrawal will always occur on the 1st of a month. For this reason you must have an active payment card linked to your membership. You can always change your payment card through ‘mit Senses’ on www.senses.dk

When should I at the latest cancel a registration for a class?
Read Senses’ terms here.

What will I happen if I fail to show up to a class for which I registered?
Read Senses’ terms here.

How do I terminate my membership?
Read Senses’ terms here.

Senses Vesterbro

Sommerstedgade 5-7
1718 København V

Telefon:4844 7000
E-mail: reception@senses.dk

Senses Frederiksberg

Finsensvej 37F, 1. sal
2000 Frederiksberg

E-mail: reception@senses.dk

Senses Brønshøj

Frederikssundsvej 340, 1. sal
2700 Brønshøj

E-mail: reception@senses.dk

Senses Bagsværd

Bagsværdal 13, 1. sal
2880 Bagsværd

E-mail: reception@senses.dk

Senses Frederiksberg

Borups Allé
2000 Frederiksberg 114, st

E-mail: reception@senses.dk

 

Senses Amagerbro

Vermlandsgade 75
2300 København S

E-mail: reception@senses.dk

 

Find os

Senses har studio på Amagerbro, Vesterbro, Nørrebro, 2 steder på Frederiksberg, i Brønshøj og Bagsværd - find os på kortet. Administrationen holder til i studiet på Vesterbro og kan kontaktes på mail.

 

Senses Amagerbro

Vermlandsgade 75
2300 København S

E-mail: amagerbro@senses.dk

 

 

Senses Vesterbro

Sommerstedgade 5-7
1718 København V

E-mail: vesterbro@senses.dk

 

 

Senses Bagsværd

Bagsværddal 13, 1
2880 Bagsværd

E-mail: bagsvaerd@senses.dk

 

 

Senses Frederiksberg - Finsensvej

Finsensvej 37F
2000 Frederiksberg

E-mail: finsensvej@senses.dk

 

 

Senses Brønshøj

Frederikssundsvej 340, 1
2700 Brønshøj

E-mail: bronshoj@senses.dk

 

 

Senses Frederiksberg - Borups Allé

Borups Allé 114, st
2000 Frederiksberg

E-mail: borupsalle@senses.dk

 

 

Senses/Bikram Nørrebro

Ryesgade 23
2200 København N

E-mail: norrebro@senses.dk

 

Telefon : 4844 7000

Hverdage
Kl. 8.00-13.00 & kl. 17.00-20.00

Weekend
Kl. 10.00-13.00

*OBS - telefontider ifb. med helligdage er kl. 9.00-11.00.