Vil du fordybe dig i Barre træning og udvide dine kompetencer til at kunne undervise Senses Barre og Senses Hot Barre?

På denne intensive uddannelse, lærer du at arbejde med barre timer i en almindelig, tempereret sal, men også i en 35-37 grader varm sal.

Uddannelsens indhold

26 timers grunduddannelse i Barre træning, hvor der lægges vægt på vigtigheden af, at kunne undervise en sikker, effektiv og sjov barre klasse i teori og praksis.

Hovedpunkter

 • Forberedende øvelser og basisøvelser
 • Grundlæggende, introducerende forståelse for Pilates, yoga og klassisk stangskole
 • Grundlæggende anatomisk og funktionel gennemgang af de vigtigste muskelgrupper
 • Grundlæggende musikforståelse til bevægelse og sekvens sammensætning
 • Modificering og tilpasningsmuligheder af øvelser
 • Grundlæggende forståelse for at arbejde med kroppen i en varm sal, ifm. Hot Barre tilpasning af klasse til Hot format
 • Solid klasseledelse, undervisningsdidaktik og personlig formidling
 • Brug af musik som formidlingsværktøj
 • Gruppearbejde og undervisningsøvelser
 • Konstruktiv feedback og afsluttende prøve

Uddannelsen lægger stor vægt på den praktiske forståelse af formidling og at kunne skabe en sikker og effektiv barre klasse.

Vil du fordybe dig i Barre træning og udvide dine kompetencer til at kunne undervise Senses Barre og Senses Hot Barre?

Uddannelsens fokus

Efter endt uddannelsen kan du sikkert, og med god kvalitet i undervisningen, varetage Senses Barre og Senses Hot Barre klasser. Der vil blive lagt vægt på en kort, men grundig teoretisk introduktion til barre træning. Efterfulgt af en masse praktisk arbejde. Der vil afslutningsvis være en prøve med individuel og konstruktiv feedback. Du modtager et kursusbevis ved bestået forløb og dermed mulighed for at undervise.

Du vil på uddannelsen

 • Opnå praktisk og teoretisk undervisningsfærdighed med afsæt i et fastlagt Senses Barre program
 • Kunne skabe en effektiv, sikker og inspirerede time, med afsæt i dine personlige kompetencer
 • Kunne arbejde med et godt flow i undervisningen
 • Opnå forståelse for sekvensering og balance af en klasse
 • Være i stand til at spotte fejl og korrigere medlemmer
 • Blive sikker og præcis i dine formidlingsevner
 • Kunne skabe individuelle korrigeringer ifht. de mest almindelige skadesområder

Overbygningsmoduler hos Senses

‘Funktionel Anatomi’ og ‘Førstehjælp’ kan ses som et supplement til dette forløb.

Tid & sted

Modul 1: Senses Frederiksberg
< nye datoer på vej >

Modul 3: Senses Frederiksberg
< nye datoer på vej >

Modul 4: Afsluttende prøve
< nye datoer på vej >

Der er tale om et intensivt kursusforløb, og derfor mødepligt alle dage.

Pris og betaling

Pris inkl. uddannelsesmateriale kr. 8.000.-

Tilmelding

Du betaler din plads via vores webshop og vil snarest derefter modtage en bekræftelse.

Vigtig info om tilmelding og betaling

Kr. 1200,- af uddannelsens pris anses som depositum. Ved annullering af pladsen mere end 60 dage før uddannelsesstart, tilbagebetales uddannelsens pris fratrukket depositum. Ved annullering af pladsen senere end 60 dage før uddannelsesstart tilbagebetales uddannelsens pris ikke, medmindre det lykkes Senses at afsætte pladsen til anden deltager. I så fald tilbagebetales uddannelsens pris fratrukket depositum. Ved frafald efter uddannelsens start tilbagebetales beløbet ikke, uanset årsag og tidspunkt.

Spørgsmål

Har du spørgsmål omkring uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på udd@senses.dk.

Undervisere

Pernille Bertelsen & Turid Skouboe

Optagelseskrav

For at kunne deltage skal du have en baggrund fra fx ballet, dans, yoga, gymnastik, pilates eller fitness. Du skal være fortrolig med Senses Barre format før uddannelsen starter og have dokumenteret kendskab til grundlæggende funktionel anatomi.

Du forpligter dig til at afvikle mindst 6 øve-klasser mellem modulerne.
Vi hjælper dig med at finde tidspunkter hvor disse kan afholdes.

Vi anbefaler at du tager så mange barre klasser som muligt frem til uddannelsesstart. På de klasser kan du, udover almindelig opmærksomhed som deltager, notere dig øvelsesvalg, opbygning, musikvalg, instruktioner mv..

Find os

Senses har studier på Vesterbro, Nørrebro & Frederiksberg. Administrationen holder til i studiet på Vesterbro og kan kontaktes på mail.