Medlemsvilkår & Handelsbetingelser

Webshop

Der kan betales med Dankort, Mastercard, Visakort.

Ved køb over internet har du 14 dages fortrydelsesret. Vælger du et medlemskab/klippekort/prøvetime med en startdato indenfor 14 dage efter købet, frafalder fortrydelsesretten.
Har du købt uddannelse, workshop eller et forløb som fx. challenge, kickstart el.lign. med startdato indenfor 14 dage efter købet, frafalder fortrydelsesretten.

Kvittering for købet sendes til indtastede email adresse. Kunden er ansvarlig for, at indtastede oplysninger er korrekte.

 

 1. Generelt

Medlemskab/forløb/event giver adgang til det studie/hold/event, som beskrevet under pågældende medlemskabstype.

Medlemskab/klippekort/forløb/event er personligt og må ikke videresælges, overdrages eller lånes ud. Ved misbrug kan medlemskab/forløb/event annulleres uden refusion af eventuelt tilgodehavende.

Dit medlemskort skal medbringes. Hvis du glemmer dit kort, opkræves et gebyr for udstedelsen af et nyt kort.
Mister du dit kort, så meddel det straks til studiet, så vi kan lukke kortet og undgå misbrug. Du kan få lavet et nyt kort til kr. 25.-

Senses kan opsige et medlemskab uden yderligere varsel, hvis der sker brud på gældende medlemsaftale eller hvis medlem er til gene for andre eller ikke følger Senses etikette og regler.

 

 1. Medlemskab – Løbende abonnement

Medlemskabet forudbetales månedsvis via tilknyttede betalingskort.
Ved manglende betaling vil der pålægges rykkergebyr efter inkasso-lovgivningen.

2.1 Betaling

Medlem forpligter sig til, altid at have et aktivt betalingskort tilknyttet sin profil og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnements beløbet den første i en måned. Du kan til enhver tid opdatere dine kortdata ved at logge ind på ‘Mit Senses’.
Medlem er til enhver tid selv ansvarlig for, at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Senses uden varsel inaktivere og eventuelt afslutte medlemskabet.
Betales den løbende ydelse ikke rettidigt fremsendes e-mail og evt. sms. Sker betaling ikke senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Senses ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel, og Senses forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Ved manglende betaling forbeholder Senses sig retten til at videregive dine oplysninger til tredjepart med henblik på opkrævning. Medlemskort spærres indtil betaling af tilgodehavende er sket.

2.2 Opsigelse

Medlemskabet fortsætter indtil det opsiges af én af parterne.
Medlemskabet kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelse skal ske via email til dit hovedstudie.
Opsigelse kan ikke ske under bero. 

2.3 Bero

Medlemskabet kan, hvis dette er beskrevet under medlemskabstypen, sættes i bero mod betaling af gebyr. Bero er maksimalt 90 dage ad gangen. Bero kan kun oprettes i app´en. Medlemskabet starter igen på den valgte beros slutdato uden yderligere varsel. Bero kan ikke oprettes med tilbagevirkende kraft. 

2.4 Ændring

Hvis et medlem ønsker det kan et løbende medlemskab ændres i takt med et stigende eller faldende behov for træning. Medlemskabet kan ændres fra et løbende medlemskab til et andet løbende medlemskab ved at sende mail til sit stam studie. En ændring kan tidligst træde i kraft fra den næstkommende første i en måned.

 

 1. Medlemskab – Klippekort

Klippekort skal benyttes indenfor 6 mdr. fra valgt startdato. Herefter vil klippekort uden yderligere varsel udløbe. Ubenyttede klip refunderes eller forlænges ikke. Klippene kan ikke anvendes til forløb eller anden form for betalte events. 

 

 1. Medlemskab – Forudbetalt medlemsperiode

Hele medlemskabet forudbetales ved indmeldelsen.
Et forudbetalt-medlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalt medlemskab. I det tilfælde at det forudbetalte medlemskab indebærer gebyrer for manglende fremmøde, opkræves dette hver d. 1. i måneden i medlemskabsperioden.
Bero er ikke muligt på forudbetalte medlemskaber.

 

 1. Medlemskab – Særlige tilbud/firmaaftaler/studerende

Generelt for særlige tilbud, kampagner og rabatmuligheder: medlemskabet gælder for den angivne periode og kan ikke ændres. Dette gælder både for klippekort, kontante- samt løbende medlemskaber. Medlemskabet kan have særlige bero-regler som er oplyst ved indmeldelse. Ved firmarabat eller studierabat kan Senses’ uden yderligere varsel hæve prisen til Senses tilsvarende listepris, når uddannelse eller ansættelsesforhold afsluttes.
Senses har ret til løbende, at bede medlem fremvise gyldig dokumentation for studie eller ansættelsesforhold.

 

 1. Senses – Forløb og Events

Ved forløb som fx. Challenge, Bootcamp, Kickstart, Ny til Yoga, events mm. gives ikke gives kompensation, hvis et medlem må afbryde et forløb eller ikke kan følge alle træningsgange uanset årsag. Ved udeblivelse/fravær fra de fastlagte træningsgange erstattes disse ikke på anden måde.

6.1 Særligt vedr. forløb som fx. Challenge, Bootcamp, Kickstart, Ny til Yoga, events mm.

Særligt vedr. forløb som fx. Challenge, Bootcamp, Kickstart, Ny til Yoga, events mm.
I alle tilfælde af force majeure, samt andre uforudsete omstændigheder, som Senses ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser, kunne forhindre, der er årsag til, at Senses ikke kan gennemføre forløbet/eventen som planlagt, er Senses berettiget til at flytte træningsgange til et andet tidspunkt.
Deltagere på forløb/event er ikke berettiget til reduktion i prisen eller anden kompensation af prisen.
Senses er berettiget til midlertidigt at flytte lokaler og lokation, hvis de oplyste lokaler og lokation er berørt af forhold, der forhindrer lokalernes benyttelse.

 

 1. Senses – Uddannelse og kurser

Ved annullering af tilmelding mere end 60 dage før uddannelsesstart, tilbagebetales uddannelses gebyr fratrukket depositum. Ved annullering af tilmelding senere end 60 dage før kursusstart tilbagebetales uddannelsesgebyr ikke. Ved frafald efter opstart af uddannelse tilbagebetales uddannelses gebyret ikke, uanset årsag og hvornår frafald sker.
Senses er berettiget til at erstatte den oplyste underviser på uddannelsen med en vikar, hvis den oplyste underviser pga. sygdom eller andre årsager ikke kan undervise på de planlagte datoer.

7.1 Ratebetaling af kurser og uddannelse

Som elev på en Senses’ uddannelser, overbygning eller kursus, kan du vælge at betale det fulde beløb i rater, mod et administrationsgebyr. Betales uddannelsen i rater opkræves gebyret forud. Ved indgåelse af aftale om ratebetaling, fastsættes rater afhængig af startdato af Senses. Antal rater, samt beløb vil altid være svarende til den fulde uddannelses- eller kursuspris + gebyr. Alle rater (hele uddannelsen eller kurset) skal senest være betalt den 1. i den måned uddannelsen eller kurset starter. Ved betaling i rater forpligter eleven sig til, uanset årsag, at betale det fulde beløb. Betaling af rater afregnes månedsvis via DIBS, hver d. 1. i en måned. En ratebetaling kan, uanset årsag, ikke udsættes til senere betaling. Ved manglende rate-betaling vil der pålægges rykkergebyr efter inkasso-lovgivningen.

7.2 Særlige forhold vedr. uddannelsen

I alle tilfælde af force majeure, samt andre uforudsete omstændigheder, som Senses ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser, kunne forhindre, der er årsag til, at Senses ikke kan gennemføre uddannelsen som planlagt, er Senses berettiget til at flytte undervisningsmoduler til et andet tidspunkt eller at gennemføre moduler online.
Elever på en uddannelse er ikke berettiget til reduktion i uddannelsesprisen eller anden kompensation af uddannelsesprisen.
Senses er berettiget til midlertidigt at flytte lokaler og lokation, hvis de oplyste lokaler og lokation er berørt af fx vandskade eller andre forhold, der forhindrer lokalernes benyttelse.
Senses er berettiget til at erstatte den oplyste underviser på uddannelsen med en vikar, hvis den oplyste underviser pga. sygdom eller andre årsager ikke kan undervise på de planlagte moduler.

 

 1. Ophold i studiet

Al træning og ophold hos Senses foregår på eget ansvar. Det gælder for både medlem og gæster.
Medlem og gæster er forpligtet til at følge og overholde Senses etikette og anvisninger.

 

 1. Booking, fremmøde, afbud og venteliste

Du modtager en autogenereret kode fra Flexybox på mail. Du kan selv ændre koden efterfølgende.
Du kan booke én plads pr. holdtype pr. dag. Ønsker du at deltage på mere end én klasse pr. holdtype pr. dag, kan du deltage i det omfang, der er ledig plads på klassen.
Booking, afbud m.m. kan kun ske online via ‘Mit Senses’ eller ‘Senses App’.
Der kan ikke bookes, afmeldes eller ændres via telefon/email til Senses.
Afbud på et booket hold skal ske senest 3 timer før holdstart. Events skal afmeldes 12 timer før start. Dette gælder også, hvis du står på venteliste. Har du løbende medlemskab medlemskab tillægges gebyr, jf gældende prisliste pr. hold ved for sent afbud, ved din næste opkrævning. Har du klippekort mister du et klip ved for sent afbud.
Fremmøde kan kun ske ved personligt fremmøde i studiet og tidligst 50 minutter før holdstart. Du skal være registreret fremmødt senest 15 minutter før holdstart. Ved mindre end 16 min. til holdstart fordeles pladserne efter først-til-mølle princippet. Dette gælder lige for i forvejen bookede og venteliste. Du opkræves et gebyr for manglende fremmøde. Dette gælder også ved booking af plads på venteliste. Deltager du ikke på en klasse du har fremmødt dig til, opkræves du gebyr.

 

 1. Opbevaring af ejendele

Senses er ikke ansvarlig for tab af, eller skader på, ejendele. Hverken som følge af tyveri eller skader i eller uden for et skab, eller på nogen anden vis.

 

 1. Ændringer i priser og gebyrer

Senses forbeholder sig retten til at foretage ændringer af priser og gebyrer, produkter og medlemskaber.
Senses forbeholder sig retten til én gang årligt at foretage en prisregulering i den månedlige ydelse på medlemskaber med månedlige betalinger, svarende til udviklingen i forbrugerprisindeks, uden at skulle varsle dette.
Anden prisstigning vil blive varslet til den af medlemmet angivne emailadresse.
Det er medlemmets ansvar at sikre, at Senses altid har de korrekte person- og kontaktoplysninger.

 

 1. Ændringer generelt

Senses har ret til at foretage ændringer i studiets tilbud efter behov og sæson; eksempelvis åbningstider, udbud af klasser, ferieperioder og ved sygdom. Ved nedbrud eller fejl på maskiner, varmeanlæg, sauna, badeområde mm. kan medlemmer ikke kompenseres. Senses udbedrer skaden hurtigst muligt efter den er opstået.

 

 1. Persondatapolitik

Senses er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Senses DS Aps
Sommerstedgade 5-7, 1718 København V
CVR-nr.: 34465576

Når du køber et klippekort, medlemskab, forløb, prøvetime eller en uddannelse opbevarer vi stamoplysninger, som navn, adresse, fødselsdato, email og telefonnummer.
Vi opbevarer dine transaktionsoplysninger i op til 5 år efter udmeldelse i forbindelse med et løbende medlemskab eller rate-afdrag på uddannelse.

Når du handler hos os, giver du dit samtykke til, at Senses må benytte dine persondata for, at identificere dig som medlem og for at opretholde dit medlemskab. Samt ved kommunikation i forbindelse med aflysninger, ændringer og eventuelt opståede retskrav.
Samtidigt giver du Senses tilladelse til, at informere dig via email og sms om emner, som Senses finder relevant. Du kan til enhver tid frabede dig fremtidige emails.
Såfremt aftalen misligholdes af dig ved manglende betaling, forbeholder Senses sig retten til at videregive dine oplysninger til tredjepart for inddrivelse af gælden efter inkasso-lovgivning.

Senses opbevarer kun de persondata som du selv opgiver i forbindelse med købet.

Vi deler dine oplysninger med vores leverandører af vores Bookingsystem/IT-service Flexybox ApS CVR: 26428947.

GDPR
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du har et aktivt medlemskab hos Senses. Når et medlemskab afsluttes opbevarer vi dine personoplysninger i 2 år. Efter 2 år anonymiseres dine personoplysninger og vil ikke længere kunne identificere dig. Transaktionsoplysninger opbevares i 5 år.
Er der ved opsigelse et udestående på medlemskabet, vil personoplysninger beholdes indtil udestående er betalt.

Du kan til enhver tid få indsigt i og få korrigeret dine oplysninger.
Sletning af data efter anmodning kan ske, hvis vi ikke længere er forpligtet til at opbevare dine oplysninger. Sletning af data kan ske, hvis der ikke er gæld på et afsluttet medlemskab eller andet udestående, der giver os grund til at beholde dine data.
Du kan få slettet dine data ved at sende en anmodning til dit tidligere stamstudie. Bemærk, at der er op til 30 dages administrationstid.

Nyheder i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i events, tilbud m.m. Vi skriver som regel til dig nogle gange om måneden, og når der ellers sker noget særligt i studiet. Du kan altid afmelde dig igen via link nederst i nyhedsbrevet. Vi glæder os til at holde dig opdateret!

Nyhedsbrev

Andre nyhedsbreve fra Senses